За нас

CONSERVATIVE.mk претставува политичко движење базирано примарно на Идеолошки и аналитички центар која во себе спојува политички и граѓански активисти чија примарна идеологија е конзерватизмот како десно или центар-десно политичка ориентација.

 

Дел од Conservative.mk се активни презентери, колумнисти, активисти, социјални медиуми како Приказни од булеварот и инстаграм профилот Боемот, официјални медиуми, невладини организации како Идеолошки и аналитички центар Конзерватив МК, институти и патриотски здруженија и слично. Активностите на Conservative.mk се во корелација со сите партнерски организации.

 
 

Инспирација:
 
- Alliance of Conservatives and Reformists in Europe
- New Direction – a foundation for European reform
- Conservatives International
- The Conservative Online
- Prager University

 
 

ИДЕОЛОГИЈА И ЗАЛОЖБИ:
 
- Конзерватизам
- Слободен пазар и економија
- Либертаријанство
- Класичен либерализам
- Здрава животна средина (енвиронментализам)

Мисија и визија

Главната цел на CONSERVATIVE.mk е да ги обединиме граѓаните коишто веруваат во фундаменталните вредности на конзерватизмот и другите слични десно ориентирани идеологии. Идеологијата во која веруваме сѐ повеќе се шири низ Европа и светот преку Алијансата на конзервативци и реформисти во Европа (ACRE – www.acreurope.eu), со која сме во постојана и директна соработка. Воедно, тука ќе можете да прочитате и за други десничарски идеологии тесно поврзани со конзерватизмот, како што се либертаријанството, слободниот пазар и економија и национализмот.

Нашата визија за CONSERVATIVE.mk е да претставува постулат на конзервативната идеологија во државата. Само така, обединети, преку зачувување и негување на традиционалните вредности, можеме истите да им ги оставиме во аманет на идните генерации и да придонесеме за создавање здрав и убав живот во една слободна држава.

Партнери, соработка и инспирација

http://ECR%20Party
http://NEW%20DIRECTION
http://ИДУ
http://EPP%20Logo
http://Young%20Conservatives%20MK
http://ИЦБОМ
http://Слободна%20Тема
http://Nazione%20Futura
http://Conservatives%20Global
http://Pogled.mk
http://Приказни%20од%20булеварот
http://Boemot
http://Институт%20Христо%20Узунов
http://Liberty%20Summit
http://Blue-Green
http://Prager
http://TPA
http://SFL

Нашиот тим

image

Стефан Василевски

Извршен директор на движењето & претседател на невладината

image

Александар Богоевски

Претседател на невладината Идеолошки и аналитички центар

image

Марија Бојковска

Генерален и организационен секретар

image

Стјепан Покупец

Потпретседател и маркетинг оддел

image

Никола Дионисијев

Директор за врски со политички партии

image

Кристијан Мицкоски

Институт „Христо Узунов“

image

Давид Салтамарски

Претседател на млади конзервативци

image

Филип Ивановски

Уредник на Конзерватив МК

image

Петар Радојничкиќ

Уредник

image

Бојан Никовски

Уредник и млади конзервативци

image

Даниел Димитров

Млади конзервативци и економски тим

image

Никола Николовски

Уредник и млади конзервативци

image

Петар Спасовски

Уредник и млади конзервативци

image

Михаил Новковски

Уредник

image

Марјан Ќуринов

Уредник

image

Дарко Тикваров

Уредник за спорт

image

Горан Стоименов

Безбедност, мир и екологија

image

Зоран Данилов

Колумнист

image

Славчо Атанасовски

Советник на Конзерватив МК

image

Дарко Димитровски

Патриотски фронт Македонија

Забелешка:

Conservative.mk во партнерство со Алијансата на Конзервативци и Реформисти на Европа (ACRE), има дозвола за користење, превод и споделување на информациите од списанието The Conservative Online. Прочитајте ги правилата и прописите за користење на информации од The Conservative Online како и New Direction – a foundation for European reform.

 
 

The Conservative Online
 
REPRODUCTION RIGHTS: All content and materials of The Conservative are copyrighted, unless otherwise stated.
 
DISCLAIMER: ACRE is a Belgian ASBL/VZW No: 0820.208.739, recognized and partially funded by the European Parliament. Its views are not reflected by the European Parliament. The views and opinions expressed in the publication are solely those of individual authors and should not be regarded as reflecting any official opinion or position of the Alliance of Conservatives and Reformists in Europe, its leadership, members or staff, or of the European Parliament.

 

New Direction
 
The activities of European political foundations fall under European regulations; these regulations refer to the legal framework, internal functioning and funding, as well as the financing, judicial control, transparency and accountability of European political foundations.

За соработка

За соработка контактирајте нѐ на следнава електронска адреса:

admin@conservative.com

Load More

Седиште

Скопје,
Република Македонија

Контакт

admin@conservative.mk

Следете нѐ

За директен контакт

Thanks for contacting us, we'll be in touch soon!