За нас

CONSERVATIVE.mk претставува идеолошки и аналитички центар која во себе спојува политички и граѓански активисти чија примарна идеологија е конзерватизмот како десно или центар-десно политичка ориентација.

 

Дел од Conservative.mk се патриотскиот институт „Христо Узунов“, ВМРОпедија – онлајн енциклопедија за македонската револуционерна борба, УДАР – здружение на македонски патриоти, медиумот ТРИБУНА како и социјалниот медиум Приказни од Булеварот. Активностите на Conservative.mk се во корелација со сите партнерски организации.

 
 

Инспирација:
 
- Alliance of Conservatives and Reformists in Europe
- New Direction – a foundation for European reform
- Conservatives International
- The Conservative Online
- Prager University

 
 

ИДЕОЛОГИЈА:
 
- Конзерватизам
- Слободен пазар и економија
- Либертаријанство
- Енвиронментализам

Мисија и визија

Главната цел на CONSERVATIVE.mk е да ги обединиме граѓаните коишто веруваат во фундаменталните вредности на конзерватизмот и другите слични десно ориентирани идеологии. Идеологијата во која веруваме сѐ повеќе се шири низ Европа и светот преку Алијансата на конзервативци и реформисти во Европа (ACRE – www.acreurope.eu), со која сме во постојана и директна соработка. Воедно, тука ќе можете да прочитате и за други десничарски идеологии тесно поврзани со конзерватизмот, како што се либертаријанството, слободниот пазар и економија и национализмот.

Нашата визија за CONSERVATIVE.mk е да претставува постулат на конзервативната идеологија во државата. Само така, обединети, преку зачувување и негување на традиционалните вредности, можеме истите да им ги оставиме во аманет на идните генерации и да придонесеме за создавање здрав и убав живот во една слободна држава.

Партнери

http://Acre
http://ECR
http://conservative%20online
http://New%20direction
http://Hristo%20Uzunov
http://Blue%20green
http://Prikazni
http://Prager
http://Nato%20ACRE
http://Project%20Maja
http://VMROpedija
http://Conservatives%20International
http://Tribuna
http://Liberty
http://Edmund%20Burke
http://UDAR
http://Brexit
http://ECR
http://Front
http://Youth%20Balkan

Нашиот тим

image

Александар Богоевски

Главен и одговорен уредник

image

Стефан Василевски

Управител

image

Кристијан Мицкоски

Патриотски институт „Христо Узунов“

image

Јована Спасевска

Уредник

image

Атанас Величков

Уредник

image

Стјепан Покупец

Уредник

image

Давид Салтамарски

Уредник

image

Дијана Дурлевиќ

Уредник

Забелешка:

Conservative.mk во партнерство со Алијансата на Конзервативци и Реформисти на Европа (ACRE), има дозвола за користење, превод и споделување на информациите од списанието The Conservative Online. Прочитајте ги правилата и прописите за користење на информации од The Conservative Online како и New Direction – a foundation for European reform.

 
 

The Conservative Online
 
REPRODUCTION RIGHTS: All content and materials of The Conservative are copyrighted, unless otherwise stated.
 
DISCLAIMER: ACRE is a Belgian ASBL/VZW No: 0820.208.739, recognized and partially funded by the European Parliament. Its views are not reflected by the European Parliament. The views and opinions expressed in the publication are solely those of individual authors and should not be regarded as reflecting any official opinion or position of the Alliance of Conservatives and Reformists in Europe, its leadership, members or staff, or of the European Parliament.

 

New Direction
 
The activities of European political foundations fall under European regulations; these regulations refer to the legal framework, internal functioning and funding, as well as the financing, judicial control, transparency and accountability of European political foundations.

За соработка

За соработка контактирајте нѐ на следнава електронска адреса:

admin@conservative.com

Load More

Седиште

Скопје,
Република Македонија

Контакт

admin@conservative.mk

Следете нѐ

За директен контакт

Thanks for contacting us, we'll be in touch soon!