Back to all cases

Конзерватив МК започнува партнерство и со организацијата ALEC (American Legislative Exchange Council)

Конзерватив МК започнува партнерство и со организацијата ALEC (American Legislative Exchange Council). Дознајте повеќе за оваа организација која се бори за слободен пазар и помала владина интервернција во животот на граѓанинот.

Политичкиот разговор се случи за време на нашето учество на најголемиот конзервативен настан во светот, CPAC 2019.

Сподели: