Back to all cases

Република ДИЗНИЛЕНД Македонија – Republic of Disneyland

На нашите политичари очигледно треба да им се НАЦРТА за да разберат. Затоа, конзерватив МК упатува протестна нота за загадувањето преку призма на карактерите од Дизни [Disney] доколку истите би живееле во Македонија.

Сподели: