Back to all cases

3 разлики помеѓу класичен либерал и левичар

Доколку веруваш во класичен либерализам, твојата политичка позиција е центар-десно, а не левица.

3 работи во кои се разликуваат либералите и левичарите.
Извор: Прагер Универзитет, Лос Анџелес, САД.

Сподели: