Back to all cases

Conservative MK & The Heritage Foundation – CPAC 2019

🎬 Политички разговор со политичкиот аналитичар Фред од The Heritage Foundation
“We are not just a bulwark against the left, we are a BATTLESHIP for liberty!”

🎯 Фондацијата Херитиџ е најголемата американска конзервативна тинк-тенк организација која примарно работи со Конгресот на САД, но исто така и со граѓански асоцијации и политички групации. Тие за себе ќе речат:
„Ние не сме само ѕидот кој ќе ја сопре левицата, ние сме носач на авиони и бомбардер во однос на право, правда, слобода и конзерватизам!“

Политичкиот разговор се случи за време на нашето учество на најголемиот конзервативен настан во светот, CPAC 2019.

Сподели: