Back to all cases

СЛОБОДНА ТЕМА ПОДКАСТ – ЕПИЗОДА 2: НАЦИОНАЛИЗАМ

Епизода 2: Морав да се надоврзам на првата епизода затоа што патриотизмот и национализмот имаат многу допирни точки, но сепак верувам дека се фундаментално различни. Важното е дека и двете ни требаат во поголема мера.. Автор: Марјан Ќуринов, Конзерватив МК.

Сподели: