Back to all cases

Мултикултурализам наспроти национална држава

Зошто концептот на мултикултурализам пропаѓа во Европа и светот? Националните држави (Nation states) се најодржливо решение за стабилност и просперитет. Под национална држава се подразбира и мултиетничка држава, но не и „модерниот мултикултурализам“ кој е нефункционално општествено уредување. Погледнете го видеото на Conservative.mk за подобро објаснување на овие термини:

Сподели: