Back to all cases

Дали министерството за култура финансира АНТИФА во Македонија?

Дали 🇲🇰 министерството за култура финансира потенцијална терористичка организација?

➡️Покренати за истрага од ФБИ
➡️Радикализам
➡️Анти-семитизам
➡️Палење на 🇺🇸 американски знамиња во САД
➡️Тепање на новинари
➡️Напади врз слободата на говор
➡️#AntifaDomesticTerrorists

Иако според нејзиното име треба да означува движење кое се бори против фашизмот, Антифа се има претворено во организација чија главна цел е да се цензурираат сите идеи и мислења кои се наоѓаат десно од центарот на идеолошкиот спектар. Преку разни активности, нејзините членови низ светот се борат за целосна цензура на идеи кои се спротивни од нивните, нешто што се има практикувано единствено за време на владеење на тоталитарни режими, меѓу кои и Фашистичкиот.
Прилично иронично за една организација со такво име?

Сподели: