Back to all cases

Политички разговор помеѓу: Навед Кан [Naweed Khan] & Стефан Василевски

Политички разговор помеѓу Навед Кан, Нов Правец [Naweed Khan, New Direction] & Стефан Василевски [Conservative.mk].

Нов Правец [New Direction, foundation for european reform], е водечка европска организација за реформи и слободен пазар. Основана од Маргарет Тачер, Нов Правец и директно финансирана организација од Европскиот парламент и е официјалната Think Tank организација на Алијансата на конзервативци и реформисти во Европа [www.acreurope.eu].

Сподели: