Back to all cases

Епизода 3 „Слободна тема“ подкаст: Класичен либерализам, либертаријанство.

Епизода 2: Лабаво и општо толкување на либертаријанството (класичниот либерализам), и причини поради кои ми прави смисол. Следуваат подетални анализи околу либертаријанските решенија на поедини општествени проблеми. Автор: Марјан Ќуринов, Конзерватив МК.

Сподели: