Конзерватизмот е парадоксален феномен. Конзервативците ги бранат своите верувања, кои понекогаш се „застарени“ и не се модерни, но за да ги бранат нивните верувања, конзервативците се ангажирани во дискусии кои се нужно модерни. Конзервативците се добро познати по својата критика на идеологии, но тие самите се идеолози. Тие се ангажирани во модерни идеолошки дискусии, но не веруваат дека овие дискусии имаат сериозно значење.

Откако конзервативците ќе станат приврзаници на идеолошката мисла, нивната ситуација станува уште полоша. Од самиот почеток конзерватизмот е реакционерна идеологија, и поради тоа, конзервативците не треба да го следат патот на своите противници. Нивниот повик треба да ги покаже проблемите на нивните противници. Со обид да останат релевантни во современите политички дискусии, конзервативците треба да исполнат две задачи:

 • да ги покажат слабите позиции на своите противници и
 • да докажат дека решавањето на современите проблеми бара конзервативизам.

Целта на оваа статија е да се претстави нов предизвик за политичката филозофија на модерниот либерализам.

„KОНЗЕРВАТИВИЗМОТ Е ПОВЕЌЕ ИНСТИНКТ ОТКОЛКУ ИДЕОЛОГИЈА. ТОЈ Е ИРОНИЧЕН, ИСПИТУВАЧКИ НАСОЧЕН, ЛАДНОКРВЕН И НЕДОВЕРЛИВ КОН ГОЛЕМИТЕ ТЕОРИИ. КАКО ШТО КАЖАЛ МАЈКЛ ОАКШОТ — КОНЗЕРВАТИВЦИТЕ ПРЕФЕРИИРААТ СЕГАШНА СМЕА ДО УТОПИСКО БЛАЖЕНСТВО. ТИЕ ЗНААТ ДЕКА НЕШТАТА КОИ ГИ НЕГУВААТ: ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ, ПАРЛАМЕНТАРНА ВЛАДА, ЛИЧНА СЛОБОДА, НОРМИ НА УЧТИВОСТ, БАРААТ ДОЛГО ВРЕМЕ ЗА ДА СЕ СОЗДАДАТ, НО МНОГУ БРЗО МОЖЕ ДА СЕ УНИШТАТ. TИЕ БЕСРАМНО УЖИВААТ ВО ВИСОКАТА КУЛТУРА КОЈА ЈА ОФОРМИЛЕ НИВНИТЕ ПРЕДЦИ”.

– Даниел Ханан, The Conservative Online (јануари, 2017)

Целиот извештај кој број 61 страна, можете да го погледнете со кликнување на долунаведениот линк: 

Understanding-Conservatism-NEWDIRECTION-report-61pages 

Во извештајот на горенаведениот линк, ќе можете да прочитате за следните теми:

 • THE UNSOLVABLE PROBLEMS OF LIBERALISM by Alvydas Jokubaitis, Lithuanian philosopher, political scientist, doctor of humanities, professor.
 • CONSERVATISM: TRUE AND FALSE by Andreas Kinneging, is a Dutch professor of legal philosophy at Leiden University .
 • VERITAS, REALISM AND THE CONSERVATIVES by András Lánczi,  conservative philosopher , political scientist , professor of the Corvinus University of Budapest leader and rector of the Institute of Political Studies, the Foundation president.
 • CONSERVATIVE RESPONSES TO THE CRISIS OF THE EU AND TO THE SOCIAL AND POLITICAL
 • CHANGES TAKING PLACE IN MAJOR EU MEMBER STATES AND IN THE US by Miłowit Kuniński, Polish historian of philosophy and political philosopher , professor at the Department of the History of Philosophy at the Institute of Philosophy at the Jagiellonian University.
 • THE FUTURE OF CONSERVATIVE POLITICS IN EUROPE
 • A CENTRAL-EUROPEAN PERSPECTIVE by Ferenc Hörcher, Hungarian Academy of Sciences, Institute of Philosophy, Department Member. Studies Aesthetics, Political Theory, and Intellectual History.
 • CONSERVATISM: TRUTH AND MODERATENESS by Zoltan Balazs
 • CENTRAL EUROPE, CONSERVATISM AND BREXIT by John O’Sullivan, British conservative political commentator and journalist.
 • THE FUTURE OF CONSERVATISM IN SLOVAKIA by Juraj Šúst

ЗАБЕЛЕШКА:
Conservative.mk во партнерство со Алијансата на Конзервативци и Реформисти на Европа (ACRE), има дозвола за користење, превод и споделување на информациите од списанието The Conservative Online. Прочитајте ги правилата и прописите за користење на информации од The Conservative Online како и New Direction – a foundation for European reform.

The Conservative Online
REPRODUCTION RIGHTS: All content and materials of The Conservative are copyrighted, unless otherwise stated.
DISCLAIMER: ACRE is a Belgian ASBL/VZW No: 0820.208.739, recognized and partially funded by the European Parliament. Its views are not reflected by the European Parliament. The views and opinions expressed in the publication are solely those of individual authors and should not be regarded as reflecting any official opinion or position of the Alliance of Conservatives and Reformists in Europe, its leadership, members or staff, or of the European Parliament.

New Direction
The activities of European political foundations fall under European regulations; these regulations refer to the legal framework, internal functioning and funding, as well as the financing, judicial control, transparency and accountability of European political foundations.

Сподели: