Back to all cases

Конзерватив МК & ALEC (American Legislative Exchange Council)

Конзерватив МК започнува партнерство и со организацијата ALEC (American Legislative Exchange Council).

Дознајте повеќе за оваа организација која се бори за слободен пазар и помала владина интервернција во животот на граѓанинот. Погледнете го видеото: политички разговор помеѓу Џовани Тријана (ALEC) и Александар Богоевски (Конзерватив МК)

Сподели: