Публикација за слободен пазар на најголемата политичка организација за европски реформи, Нов правец [New Direction]: Зошто конзервативците треба да се залагаат за слободен пазар.

Нов правец или New Direction е политичка организација (идеолошки и аналитички центар) основан од Маргарет Тачер, а моментално е водечка европска фондација за реформи. Заложбите на Нов правец се следните: заложба за силна Транс-атлантска алијанса, заложба за Европа на силни нации и суверени држави, промоција на конзерватизам, мали влади, силен приватен сектор, ниски даноци, фамилијарни вредности, индивидуална слобода и држави со силна безбедносна структура. Нов правец е таканаречениот „мозок“ на Алијансата на конзервативци и реформисти, Европските конзервативци и реформисти во европскиот парламент и Европските млади конзервативци.

Во прилог на заложбите за слободен пазар, погледнете ја публикацијата од 35 страни на Нов Правец наречена „Зошто конзервативците треба да се залагаат за слободен пазар“ [Why Conservatives Should Support The Free Market] со кликнување на ND-Report-ConsFreeMarket  

Препорачуваме: Политички разговор на Конзерватив МК со извршниот директор на Нов Правиц, Навед Кан [Naweed Khan, New Direction].

ЗАБЕЛЕШКА:

Conservative.mk во партнерство со Алијансата на Конзервативци и Реформисти на Европа (ACRE), има дозвола за користење, превод и споделување на информациите од списанието The Conservative Online. Прочитајте ги правилата и прописите за користење на информации од The Conservative Online како и New Direction – a foundation for European reform.

The Conservative Online
REPRODUCTION RIGHTS: All content and materials of The Conservative are copyrighted, unless otherwise stated.
DISCLAIMER: ACRE is a Belgian ASBL/VZW No: 0820.208.739, recognized and partially funded by the European Parliament. Its views are not reflected by the European Parliament. The views and opinions expressed in the publication are solely those of individual authors and should not be regarded as reflecting any official opinion or position of the Alliance of Conservatives and Reformists in Europe, its leadership, members or staff, or of the European Parliament.

New Direction
The activities of European political foundations fall under European regulations; these regulations refer to the legal framework, internal functioning and funding, as well as the financing, judicial control, transparency and accountability of European political foundations.

Сподели: