Колку време троши една мала фирма на бирократија годишно?

Можеби ќе ви делува изненадувачки, но Македонија е земја каде малите фирми и бизниси поминуваат релативно помалку часови занимавајќи се со бирократија во споредба со други европски земји. Во просек, секој мал македонски стопанственик посветува 154 часа, односно шест и пол дена годишно за да ги надмине бирократските пречки на државата.

Овој податок потекнува од Индексот на бирократија за 2020 година кој е изработен од шпанскиот тинк-тенк Fundacion Civismo од Мадрид во соработка со INESS, Liberalni Institut, Competere – Policies for Sustainable Development, Macedonia 2025, Lithuanian Free Market Institute и Friedrich-Naumann-Stiftung fur diе Freiheit.

Овој индекс го анализира товарот на бирократија врз малите фирми и бизниси. Под поимот товар се подразбираат сите дозволи, лиценци, документи за вработување и отпуштање, сертификати, завршување на задолжителни извештаи, документи за плаќање даноци, како и многу други бирократски оптоварувања што законодавството им ги наметнува на стопанствениците на штета на нивната продуктивност.

Иако Македонија е рангирана на врвот на листата што е за поздравување, сепак потребно е законодавците да станат уште посвесни за тежината што бирократијата ја наметнува на малите фирми со цел дополнително поттикнување на инвестициите и претприемништвото во државата.Само преку силен приватен сектор македонската економија ќе се модернизира и ќе бележи високи стапки на раст! Конзерватив МК продолжува да застапува политики на слободен пазар во склад со своите интернационални партнери!Во продолжение ви ги прикажуваме резултатите од истражувањето:

1.МАКЕДОНИЈА – 154 часа

2.Словачка – 217 часа

3.Чешка – 223 часа

4.Литванија – 271 часа

5.Италија – 312 часа

6.Шпанија – 369 часа

Линк до целата анализа со кликнување тука. Пишува: Филип Ивановски

Сподели: