Слабиот и неефективен менаџмент (вклучувајќи го и во државната администрација) води до ниска мотивација, мала производителност и ниски резултати. Тоа доведува до ниски и понижувачки плати.

Мизеријата резултира со економска миграција (читај евакуација). Долгото негирање и игнорирање на овие фактори и индикатори, неопходноста од соодветни мерки и решенија кулминира со денешната економска состојба: сектор по сектор останува без работна сила.

Политички коментар: Марјан Ќуринов
Идеолошки и аналитички центар Конзерватив МК
Следете не на FacebookInstagram & YouTube

Сподели: