• Електронски Спорт [E-sport & Gaming], индустрија која ја надмина во профит филмската и музичката индустрија
  • Европски Конзервативци во Европскиот Парламент [Група Европски Конзервативци и Реформатори], конзерватизмот во политиката во Република Македонија
  • Образование, политички партии и политички системи
  • Национална и суверена држава, основни разлики помеѓу мултикултурна и мултиетничка држава

Имињата на дебатерите ќе бидат дополнително објавени, а дебатата ќе биде водена од управителот и главниот и одговорен уредник на Conservative.mk

Во недела, 23 септември, во просториите на телевизија 21 [Square 21], со почеток во 12:30 часот, ќе се одржи промотивен настан на иделошкиот и аналитички центар Conservative.mk. Настанот ќе се состои од следниве три дела: Промоција на иделошкиот и аналитички центар Conservative.mk [30 минути], ДЕБАТА: „Разбирајќи го конзерватизмот“ [40 минути] и Коктел со едукативни видеа [1 час] во кафе барот на Телевизија 21.

Сподели: