Menu

Category: Социологија

Posted by admin

Грешка и проблем: Голема влада

17/02/2019 In Конзерватизам, Македонија, Национализам, Социологија Leave a comment

Во најголем дел, луѓето и покрај сите свои доблести и маани, тежнеат кон безбедност. Во светскиот вокабулар, оваа зона на безнедност е позната и како зона на конфорт (comfort zone). Нажалост,

Сподели:
Read more

Posted by admin

Дали младите во Македонија заслужуваат многу подобро образование?

23/01/2019 In Македонија, Образование, Социологија Leave a comment

Дали младите во Македонија заслужуваат многу подобро образование? Одговорот е ДА. Заслужуваат затоа што младите се иднината на едно општество. Младите се тие што треба утре да направат промени, подобри

Сподели:
Read more

Posted by admin

Слободата е право, а не подарок од Владата!

10/10/2018 In Конзерватизам, Социологија Leave a comment

Tерминот слобода го користиме во политички, економски, социјален и верски контекст. Но, што навистина значи да се биде слободен? Одговорот на ова прашање е од клучно значење, бидејќи различните замисли

Сподели:
Read more

Posted by admin

Зошто младината, исто како јас кога бев помлада, сѐ уште го поддржуваат Троцки?

06/10/2018 In Европа и светот, Конзерватизам, Социологија Leave a comment

Зависно од гледната точка, мојата генерација е таа којашто, за среќа или за жал, ја измисли, меѓународната студентска револуција. Доколку се вратиме назад во времето, тој ден во Беркли, првично,

Сподели:
Read more

Posted by admin

Каде ни се челичните храбри дами во Македонија?

13/09/2018 In Конзерватизам, Национализам, Социологија Leave a comment

Што најпрво би ви дошло на памет кога би ги помислиле заедно поимите конзерватизам и жена? Најверојатно, одговорот би бил „Железната дама“. Маргарет Тачер или „Железната дама“ е мотивација за

Сподели:
Read more

Posted by admin

Нашите заробени мајки

26/08/2018 In Македонија, Социологија, Христо Узунов Leave a comment

Еднаш во една прилика кажав: Мајката, т.е. жената е јадрото на животот и јадрото на љубовта. Ценејќи ја својата мајка, жена, ти стануваш чувар на гнездото, кое светлост носи! Мајката

Сподели:
Read more